VI HAR GENOMGÅTT MÅNGA UTBILDNINGAR, ALLT FÖR ATT DU SOM KUND SKA KÄNNA DIG TRYGG.

Utbildningar

Vi har genomgått många utbildningar,
​allt för att du som kund ska känna dig trygg.


Ett urval av våra utbildningar:
  • Ahlsells miljöskola
  • VASYDs Hygienutbildning för arbete med dricksvattenledningar
  • Lokalvård SRY
  • Visuell kontroll av svets SS-EN-ISO 5817
  • Utbildning enl EN 1090-1, -2 och -3
  • Heta arbeten
utbildningar1utbildningar1
utbildningar1
Utbildningar